Vroeger en Nu
De eerste statuten van een muziekvereniging in Hollum dateren van 4 maart 1907. In dit jaar werd het Fanafare Corps "Kunst Naar Kracht" opgericht. Het bestuur bestond uit de heren W.G. Quarre Voorzitter, G. Dokter secretaris en C.D. de Boer penningmeester. Na deze oprichting zijn er niet veel gegevens meer bekend over deze tijd. Tot er in 1956 een actie comite werd opgericht door dhr.B. Hoekstra, dhr.K.Zandstra en dhr. S.K. van der Molen om nieuwe blaasinstrumenten en uniformen te kunnen aanschaffen. Van de bestaande muziekinstrumenten waren de meeste 50 jaar oud. Vele brieven zijn geschreven, vele acties gehouden, giften gegeven en dit leidde ertoe dat op dinsdag 5 maart 1957 bij het 50 jarig bestaan van Kunst Naar Kracht in staat om een geheel nieuw stel instrumenten aan te schaffen (bijna f 8.000,- tegen f 400,-- 50 jaar geleden), een complete drumband uit te rusten (de eerste op de Waddeneilanden) en het gehele korps in de nieuwe en aantrekkelijke uniformen te steken. Op die dag was het dan ook groot feest in Hollum en liep het halve dorp achter het korps aan. Maar ook in die tijd was er ook geld nodig voor onderhoud van het materiaal en men deed er alles aan om het geld bijeen te krijgen. Tevens werd er in Hollum een tweede fanfare opgericht "Looft Den Heer".

Ook door de toenemende drukte en het dalende aantal leden gingen de beide fanfares samen op in een nieuwe fanfare "Forza Musica".
De eerste ledenvergadering werd gehouden op 7 februari 1968 in Hotel de Welvaart. Tot op de dag van vandaag heeft Forza Musica vele leden en dirigenten gekent. Het aantal muziek- en drumleden blijft vrij konstant . Maar natuurlijk zijn nieuwe leden altijd van harte welkom.
Ook de muzieklessen die op Ameland worden gegeven door een leraar van de vaste wal, helpen hier natuurlijk aan mee. Door de leerlingen is tegenwoordig een muziekdiploma te behalen.

Net als 50 jaar geleden heeft Forza Musica geld nodig voor onderhoud van materiaal en aanschaf van muziekinstrumenten, diverse activiteiten worden door de leden vrijwillig ondernomen om hun fanfarekorps in stand te houden.
Over de oprichting van de Fanafare "Looft Den Heer" zijn bij ons weinig gegevens bekend en aanwezig. Graag zouden we hier ook iets meer van willen weten. Heeft u informatie, foto's e.d.: Email: info@forzamusica.nl